ÇATAK KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIM İLANI
 
 • İçişleri Bakanlığının 23.08.2017 tarihli ve 13648 sayılı onayı ve Van Valiliğinin 19.09.2017 tarihli yazısı ile Çatak ilçesi mülki sınırları içerisinde 47 adet Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
 • Geçici Köy Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler 03 Ekim 2017 ile 12 Ekim 2017 tarihleri arasında Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle başvuru yapabilecekler.
 • Geçici Köy Korucusu Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre Geçici  Korucusu olabilmek için;
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • 30yaşından gün almamış olmak,
 • Diploma veya Okur-Yazar olduğuna dair İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış resmi belge,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 216. Maddesinin birinci fıkrasında yazılı; Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin veya düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahrum olmamak.
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında, tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,  altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile,  devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolaylı hükümlü bulunmamak.
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunda sayılın terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 • Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 • Hali hazırda görevlendirileceği Mahallede  ikamet etmek.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Siyasi parti üyesi olmamak.
 • Mahalle muhtarlığı ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle gelen organlarından görevli olmamak.
 
 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte;
 • Nüfus hüviyeti cüzdanının tasdikli bir örneği veya vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Diploma veya Okur-Yazar olduğuna dair İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış resmi belge
 • Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
 • Resmi kurumlardan alınmış, Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasından mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,(Tam teşekküllü devlet Hastanesinde)
 • Altı Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmak)
 • Sabıka Kaydı,
 • Görevlendirileceği mahallede oturduğuna dair yerleşim yeri belgesi,
Eklenecektir.
 • Spor Sınavı ve Mülakat Sınav tarihleri  ile  bu sınavlara girmeye hak kazananların listesi başvuru süresinin sona ermesinin arkasından ayrıca ilan edilecektir.
 • a) Spor Testi;                Şınav
Mekik
3000 metre koşu
          b) Mülakat:      - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-  442 sayılı Köy Kanunu
- 09.01.2008 tarihli ve 2008/13105 sayılı GKK Yönetmeliği         
- Temel askerlik bilgisi
- Vatandaşlık bilgisi
- Genel kültür
            Konularından sorulacaktır.
 • Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğine göre; Gönüllü Güvenlik Korucularından ve Güvenlik Korucularından terörle mücadelede şehit olan veya çalışmayacak derecede malul olanlar, eceli ile vefat edenlerin ve emeklilik yaşını doldurup görevlerinden ayrılanların çocuklarından birine veya çocukları yoksa kardeşlerinden birine Güvenlik Korucusu alımında öncelik tanınabilecek.
                                                                        Hacı Asım AKGÜL           
                                                                              Kaymakam